Schin op Geul - De Geul

De Geul van het begin tot het einde. De Geul ontspringt in Lichtenbusch, een gehucht in de gemeente Raeren (nabij Duitstalig gebied in België) . De Geul maakt een tocht van 20 km over Belgisch grondgebied en 38 km over Nederlands grondgebied, om bij Voelwammes (gehucht bij Bunde) in de Maas uit te monden. De Geul heeft dus een totale lengte van 58 km In deze 58 kilometer heeft de Geul een verval van 242 meter ofwel 4,2 meter per kilometer (0,42% gemiddeld) Lichtenbusch ligt 280 meter en Voelwammes 38 meter boven de zeespiegel. De Geul heeft diepe dalen ingeslepen. Zo is ook het Geuldal ontstaan.


Een bijzonder plekje Langs de Geul groeien veel bijzondere planten. Vlak over de grens bijvoorbeeld zien we het zinkviooltje en het Engels gras. De zinkflora langs de Geul is mogelijk vanwege de sintelhopen van de voormalige lood- en zinkmijnen te Kelmis en Bleyburg (België) Deze zinkflora komt niet voor in de buurt van Schin op Geul, omdat de bodem hier veel kalkrijker wordt. De flora van het Geuldal is enorm gevarieerd. Zo kan men tussen Wijire en Schin op Geul de klaproos, korenbloem, boldenk, margriet, blaassilene, koekoeksbloem, boterbloem en diverse orchideeën aantreffen Ook treft men schitterende besdragende struiken aan, zoals de sneeuwbes, meidoorn. rozebotel. sleedoorn en Gelderse roos. In ieder jaargetijde treden steeds weer andere planten op de voorgrond om deze flora te leren kennen is het verstandig om eenzelfde plekje het hele jaar door te observeren.

 

Wandeling

Er zijn voldoende wandelingen te verkrijgen, welke voor langere of kortere periode een traject langs de Geul volgen. Er is zelfs een wandeling die deze rivier van "bron tot monding" volgt. Vraag ernaar bij ons Hotel.